Metallpriser.com

Uppdateras varje minut

Guldpriset och silverpriset i svenska kronor (SEK). Baserat på spotpriset och aktuell dollarkurs. Uppdateras kontinuerligt. En troy ounce = 31.1034768 gram.

Spotpriser på kobber, zink, aluminium, bly, nickel.

Diagram av priserna för ädelmetaller i US dollar:

GoldMoney. The best way to buy gold & silver

Metalpriser i danske kr. | Metalpriser i norske kr.